Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

PromoPromo vindt uw privacy zeer belangrijk en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. PromoPromo waarborgt dit door altijd the handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy statement van PromoPromo.

De PromoPromo App en de website www.promopromo.be, hierna the noemen PromoPromo is onderdeel van: Naam bedrijf: Retail Media Support Website: http://www.promopromo.be Inschrijfnummer KvK: 65804465 BTW-nummer: 856266528B01.

PromoPromo slaat alle informatie die u via PromoPromo ter beschikking stelt op en verwerkt deze. De informatie die door PromoPromo verzameld wordt bestaat onder andere uit u Account, de aanbieders die u wilt volgen, uw locatie gegevens en automatisch gegenereerde informatie. Account Voor het aanmaken van favoriete en het instellen van de notificaties van die favoriete folders dient u eerst een persoonlijk account aan te maken. Bij het aanmaken van een account wordt u gevraagd in te loggen door middel van een Facebook account of een Gmail account. Door in te loggen geeft u AlleFolders toegang tot de volgende gegevens: - Naam - Profielfoto - Geslacht - Geboortedatum - E-mail adres - Woonplaats - Land - Likes Daarnaast kunt u via PromoPromo ervoor kiezen informatie en folders te delen met uw eigen sociale netwerk. PromoPromo kan hyperlinks bevatten waarmee u de app verlaat en op de webiste of app komt van een andere partij; PromoPromo heeft geen zeggenschap of invloed op diensten op websites van derden waarnaar gelinkt of waarop u content of informatie vanuit de app deelt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten of websites van derden een ander privacy statement en of voorwaarden van toepassing zijn. Dit privacy statement van PromoPromo heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die via de dienst zijn verkregen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de diensten van derden(zie disclaimer). Aanmaken van favorieten U kunt kiezen folders tot uw favoriet te maken en een notificatie te ontvangen zodra een folder online komt. Wij plaatsen de folders dan in uw tabblad onder favorieten en sturen, indien gewenst een e-mail met de melding dat er een nieuwe favoriet voor u is klaar gezet. U kunt de favoriet weer makkelijk uitzetten door het hartje aan te klikken. De notificatie kan in de e-mail uitgeschreven worden of onder de instellingen onder menu. Locatiegegevens Wij selecteren de folders die van toepassing zijn op de locatie of regio waar u zich bevindt en vragen wij om die reden uw locatie. Dit kan op uw mobiel door uw locatievoorziening aan te zetten of een postcode of woonplaats aan ons op te geven. Automatisch gegenereerde informatie Om PromoPromo optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de dienst te beveiligen) heeft PromoPromo bepaalde informatie nodig. PromoPromo verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de dienst van PromoPromo. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt, de producten of winkels die u zoekt, de pagina's die u bezoekt en welke folders u hebt bekeken. Voor zover PromoPromo deze informatie gebruikt, is die altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt PromoPromo ze?

Door gebruik van de dienst van PromoPromo kunnen cookies op uw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar een Applicatie stuurt met de bedoeling dat de Applicatie deze informatie bij een volgend bezoek were naar de server terug zal sturen. PromoPromo maakt gebruik van technische en functionele(analytische) cookies, die nodig zijn om de dienst op een gebruiksvriendelijke manier the leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de Applicatie niet op elke pagina opnieuw hoeft in the loggen en onthouden deze functionele cookies de op de Applicatie ingevulde instellingen. Analytische cookies zijn cookies die door ons of derden worden geplaatst om het gebruik en de kwaliteit van de website en de app the meten. Daarnaast kunnen we met de cookies uw functies van social media bieden en om ons websiteverkeer the meten en the analyseren. Zo kunnen we zien waar onze gebruikers vandaan komen (e-mail, Facebook, Google). Via onze website wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PromoPromo heeft Google toegestaan de verkregen analytics informatie the gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U kunt uw randapparatuur zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de Applicatie geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) PromoPromo of dat de dienst van PromoPromo niet optimaal werkt. Om meer over deze functies the weten the komen, kunt u het beste je browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

PromoPromo zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken: • Om uw gebruik van de dienst mogelijk the maken, zoals het aanmaken van een Account, het aanmaken van favorieten, het volgen van bepaalde Aanbieders en het attenderen van andere Gebruikers op bepaalde content; • Voor marketingdoeleinden; • Om u informatie toe the zenden omtrent de eigen diensten van PromoPromo en om the reageren op uw vragen en feedback; • Om geanonimiseerde statistische gegevens op the stellen; • Om de Applicatie the beveiligen, aan the passen en the verbeteren; • Om informatie over u the verstrekken aan derden indien je daartoe toe stemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving. PromoPromo wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal PromoPromo dat aan u laten weten. Ook kan PromoPromo u op de hoogte houden van acties die door haar worden georganiseerd. Mocht u geen e-mailberichten van PromoPromo willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de Applicatie of via info@promopromo.be. Een mogelijkheid u af the melden is tevens in elke e-mail die door PromoPromo aan u wordt gestuurd opgenomen. Gebruik door derden Zonder uw expliciete toestemming zal PromoPromo uw persoonsgegevens niet aan deride partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). PromoPromo kan uw gegevens wel verstrekken aan deaden voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde deride aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft voor zover het gaat om gehashte gegevens en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan PromoPromo uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

PromoPromo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij delen nooit uw persoongegevens die u aan PromoPromo verstrekt heeft met derden om uw privacy te beschermen.

U kunt uw eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw Account. Als u wilt weten welke gegevens PromoPromo over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen die u niet in uw Account kan veranderen, dan kunt u een bericht sturen naar info@PromoPromo.be. PromoPromo zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan u the doen toekomen. Indien u uw Account wenst te verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar info@promopromo.be. Wanneer u uw Account beëindigt, zal PromoPromo uw Account automatisch verwijderen. PromoPromo blijft gerechtigd om overige informatie te gebruiken. Op uw eerste verzoek zal PromoPromo deze informatie anonimiseren of verwijderen.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan u. Mocht u nog vragen hebben over deze privacy- en coopkieverklaring dan kunt u een e-mail sturen aan info@promopromo.be. Laatst gewijzigd op 5 februari 2018.